• „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginał, ale miał żywot wieczny.” Ewangelia Jana 3:16

    „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginał, ale miał żywot wieczny.” Ewangelia Jana 3:16

  • „Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.” 1 Kor 15:22

    „Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.” 1 Kor 15:22

Witamy na naszej stronie

Zapraszamy do zapoznanie się z menu.


Kim jesteśmy?
Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą niezależnych chrześcijan, którzy chcą zmieniać się dzięki Jezusowi Chrystusowi...

W co wierzymy?
W co wierzymy?

W jednego Boga Stwórcę Wszechświata oraz Jezusa Chrystusa Syna Bożego...

Nagrania wykładów
Nagrania wykładów

Posłuchaj ciekawych wykładów o tematyce biblijnej...

Facebook497
115