2022

Marek Urban – Z kim i dlaczego zostanie zawarte Nowe Przymierze

Adam Urban – Syn dziewicy

Adam Urban – Niepożądane cechy dziecka Bożego cz. 12

Marek Urban – Liski duże i małe cz. 4

Piotr Bober – Królestwo Boże u drzwi cz. 1

Adam Urban – Niepożądane cechy dziecka Bożego cz. 10

Marek Urban – Trzy rzeczy potrzebne do zwycięstwa

Marek Urban – Liski duże i małe cz. 3

Adam Urban – Niepożądane cechy dziecka Bożego cz. 9

Marek Urban – Liski duże i małe cz. 2

Adam Urban – Niepożądane cechy dziecka Bożego cz. 8

Marek Urban – Liski duże i małe

Adam Urban – Niepożądane cechy dziecka Bożego cz. 7

Marek Urban – Trąbienie siódmej trąby

Adam Urban – Druga faza ucisku Jakuba cz. 5

Piotr Bober – Kres niedoli ludzkości cz. 2

Marek Urban – Głos płaczu i narzekania w Rama

Adam Urban – Druga faza ucisku Jakuba cz. 4

Marek Urban – Pożądliwość

Adam Urban – Druga faza ucisku Jakuba cz. 3

Adam Urban – Druga faza ucisku Jakuba cz. 2

Adam Urban – Druga faza ucisku Jakuba cz. 1

Adam Urban – Niepożądane cechy dziecka Bożego cz. 6

Adam Urban – Niepożądane cechy dziecka Bożego cz. 5

Adam Urban – Niepożądane cechy dziecka Bożego cz. 4

Marek Urban – Człowiek wtrącający się w cudze sprawy

Adam Urban – Niepożądane cechy dziecka Bożego cz. 3

Piotr Bober – Kres niedoli ludzkości cz. 1

Marek Urban – Wiara sługi nieużytecznego

Adam Urban – Niepożądane cechy dziecka Bożego cz. 2

Adam Urban – Człowiek bez początku i bez końca cz. 1 i 2

Adam Urban – Niepożądane cechy dziecka Bożego

Marek Urban – Kościół okresu Laodycei

Adam Urban – Niezwykłe wydarzenia po śmierci Jezusa

Adam Urban – Pamiątka śmierci Jezusa 2022 – Ziarno które umarło

Adam Urban – Dwie matki dwaj synowie cz. 2

Marek Urban – Duchowe umieranie

Adam Urban – Dwie matki dwaj synowie

Marek Urban – Pamiętaj na Stworzyciela w dni młodości twojej

Adam Urban – Czystość Najwyższego Kapłana

Wiktor Szpunar – Urząd sędziego w Biblii

Wiktor Szpunar – Przeklęte miasto Meroz

Adam Urban – Górowanie miłosierdzia nad sądem cz. 1 i 2

Piotr Bober – Zgorszycie się ze mnie

Marek Urban – Powstawanie od umarłych cz. 4

Adam Urban – Czystość ludu Bożego cz. 2

Adam Urban – Czystość ludu Bożego cz. 1

Marek Urban – Moab miednicą moją do obmywania

Comments are closed.

Facebook497
115