2023

Marek Urban – Gdzie skarb twój tam serce twoje

Marek Urban – Pokora cz. 4

Adam Urban – Brak lekarstwa dla Izraela

Adam Urban – Wyprowadzenie Izraela z diaspory

Piotr Bober – Właściwe używanie rzeczy ziemskich

Marek Urban – Pokora cz. 3

Adam Urban – Porażka wrogów Izraela

Adam Urban – Współczesne próby niszczenia Izraela

Marek Urban – Pokora cz. 2

Adam Urban – Ziemia dla Żydów od Boga

Marek Urban – Pokora

Adam Urban – Podatność na błąd

Adam Urban – Znaczenie czystości prawdy

Adam Urban – Rozpoznawanie woli Bożej

Piotr Bober – Wielki potop

Marek Urban – Skromność cz. 2

Marek Urban – Skromność

Jarosław Ślipek – Skarb droższy od pereł

Jarosław Ślipek – Nierządnice

Adam Urban – Odroczone dziedzictwo Abrahama cz. 1

Marek Urban – Skrytość cz. 3

Adam Urban – Nikolaityzm

Adam Urban – Człowiek z początkiem ale bez końca cz. 2

Adam Urban – Człowiek z początkiem ale bez końca

Adam Urban – Krew za was wylewana czy kielich wam nalewany cz. 2

Marek Urban – Skrytość cz. 2

Adam Urban – Krew za was wylewana czy kielich wam nalewany

Marek Urban – Skrytość cz. 1

Adam Urban – Oczyszczenie trzeciego i siódmego dnia

Piotr Bober – Kilka rad na złe dni

Marek Urban – 70 ostatnich tygodni łaski dla Izraela

Adam Urban – Dlaczego Jezus musiał umrzeć na krzyżu

Marek Urban – Wystarczy ci łaska ma

Marek Urban – Ja i mój dom będziemy służyć Panu

Adam Urban – Jezus pierwszym snopem żniwa

Piotr Bober – Pamiątka śmierci Jezusa 2023 r. – wykład

Adam Urban – Pastor Russell a Świadkowie Jehowy

Adam Urban – Który kościół jest prawdziwy

Piotr Bober – Królestwo Boże u drzwi cz. 2

Marek Urban – Błogosławieństwa Nowego Przymierza

Adam Urban – Izrael nominalny i prawdziwy

Marek Urban – Liski duże i małe cz. 5

Adam Urban – Winnica Nabota

Bogdan Kwaśniewski – Prorok, który nie zgadzał się z Bogiem

Bogdan Kwaśniewski – Ziemia obiecana cz. 2 + uwielbienie

Marek Urban – Plan Boży w pierwszych 148 latach Tysiąclecia cz. 2 + uwielbienie

Adam Urban – Atalia, królowa uzurpatorka

Marek Urban – Plan Boży w pierwszych 148 latach Tysiąclecia + uwielbienie

Comments are closed.

Facebook497
115