2018

Poniżej znajduje się chronologiczny spis wykładów z 2018r, możesz też wybrać mówcę z rozwijanego menu.

Mówcy przyjezdni

Wiktor Szpunar – Allelon

Wiktor Szpunar – Podstawa jedności

Arek Wiśniewski – Śladami wiary Abrahama

Arek Wiśniewski – Obj 20:5 A inni z umarłych nie ożyli aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.

Andrzej Nowak – Bóg i Jezus, czy możemy na nich liczyć? 2

Andrzej Nowak – Bóg i Jezus, czy możemy na nich liczyć? 1

Stanisław Ozimek – Nie bierz imienia Pana Boga twego nadaremnie

Stanisław Ozimek – Przykazania

Piotr Skroban – Przebaczanie

Piotr Skroban – Podobieństwo o zagubionym synu

Mówcy lokalni

Piotr Bober – Niektóre dowody poświęcenia cz.2

Adam Urban – Błogosławieństwa Aaronowe – Poświęcenie cz. 2

Adam Urban – Niezrozumiałość poświęcenia

Adam Urban – Błogosławieństwa Aaronowe – Poświęcenie

Piotr Bober – Niektóre dowody poświęcenia

Marek Urban – Zawieranie Nowego Przymierza 2 Moj 24

Adam Urban – Błogosławieństwa Aaronowe – Usprawiedliwienie cz. 2

Marek Urban – Samokontrola cz.2

Adam Urban – Błogosławieństwa Aaronowe – Usprawiedliwienie

Marek Urban – Samokontrola

Marek Urban – Antytypiczny rok Potopu

Adam Urban – Błogosławieństwa Aaronowe – Pokuta

Marek Urban – Wielkie złudzenia

Adam Urban – Cechy członków Wtórej Śmierci – Podsumowanie

Piotr Bober – Miłość na próbie

Adam Urban – Chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Marek Urban – Pokój cz. 3

Adam Urban – Cechy członków Wtórej Śmierci – Wszyscy kłamcy 2018 r.

Adam Urban – Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa 2018r.

Piotr Bober – Słońce jest dla nas wszystkim

Marek Urban – Pokój cz. 2

Adam Urban – Cechy członków Wtórej Śmierci – Bałwochwalcy

Adam Urban – Historia Złotego Cielca cz. 2

Marek Urban – Pokój 2018

Adam Urban – Historia Złotego Cielca

Comments are closed.

Facebook497
115