2019

Poniżej znajduje się chronologiczny spis wykładów z 2019r, możesz też wybrać mówcę z rozwijanego menu.

Mówcy przyjezdni

Andrzej Kaliszczyk – Czy Jakub był oszustem?

Andrzej Kaliszczyk – Boski Plan Wieków – Okres Sędziów, Wiek Żydowski

Andrzej Nowak – Kiedy uzgodnione prośby zostają wysłuchane

Andrzej Nowak – Droga chrześcijanina

Jarosław Ślipek – Spożywanie ciała i krwi Pana Jezusa

Jarosław Ślipek – Siedem zbawionych klas

Bogdan Kwaśniewski – Hieronim Savonarola

Bogdan Kwaśniewski – Przypowieść o dwóch synach

Bogdan Czarnecki – Pokora chrześcijanina

Bogdan Czarnecki – Zdrowy zmysł chrześcijanina

Mówcy lokalni

Adam Urban – Tysiącletnie panowanie Chrystusa

Adam Urban – Jezus w Izajasza 53 cz. 5

Marek Urban – Trzy rzeczy potrzebne do zwycięstwa

Marek Urban – Pracowitość cz.3

Marek Urban – Pracowitość cz.2

Piotr Bober – Nasienie dające życie

Adam Urban – Jezus w Izajasza 53 cz. 4

Marek Urban – Pracowitość cz.1

Adam Urban – Niezrozumiałość prawdy i postępowania Boga

Piotr Bober – Wytrwać do końca

Marek Urban – Wznawianie przerwanej pracy – proroctwo Aggeusza

Marek Urban – Jan 7 rozdz.

Adam Urban – Niezrozumiałość prawdy i postępowania Boga

Adam Urban – Jezus w Izajasza 53 cz.3

Adam Urban – Jezus w Izajasza 53 cz.2

Piotr Bober – Przyjść do Jezusa, w jaki sposób?

Adam Urban – Zbawienie całej ludzkości

Marek Urban – Zniszczenie Sodomy – typ i antytyp

Adam Urban – Jezus w Izajasza 53

Marek Urban – Ruch Millera (Przypowieść o mądrych i głupich pannach)

Adam Urban – Oczyszczenie trzeciego i siódmego dnia cz. 2

Adam Urban – Pamiątka śmierci Jezusa 2019

Marek Urban – Wielka miłość Boga do wyrzutków

Adam Urban – Oczyszczenie trzeciego i siódmego dnia cz. 1

Marek Urban – Kto zgrzeszył on czy rodzice jego?

Piotr Bober – Ucisk poprzedza Królestwo Boże

Adam Urban – Sprzedaż pierworództwa

Marek Urban – Gdzie skarb twój tam i serce twoje

Comments are closed.

Facebook497
115